Waar Komt Aardgas Vandaan? Dat Zou Je Moeten Weten Over Aardgas

Spread the love

Wat is aardgas? Waar komt aardgas vandaan, hoe wordt het gepromoot en hoe zit het met de toekomstige veiligheid? Hier de antwoorden over een van onze belangrijkste energiebronnen.

Wat Is Aardgas Nou Eigenlijk?

Aardgas is een energiebron die in de loop van miljoenen jaren is geëvolueerd. Hij speelt een belangrijke rol, vooral bij de productie van warmte en elektriciteit. Het brandbare aardgas bevindt zich in ondergrondse afzettingen.

Wil je juist meer weten over de duurzame variant van aardgas? Wellicht kun je een blik wagen op de website beste-energievergelijker.com/overstappen-energie/.

De Componenten Van Gas

Aardgas is een ontvlambaar gasmengsel dat bestaat uit 75 tot 99 procent methaan (CH4). De andere bestanddelen zijn ethaan (C2H6), propaan (C3H8), butaan (C4H10) en etheen (C2H4). Als het aandeel van deze koolwaterstoffen naast methaan hoog genoeg is, wordt het aardgas “nat” genoemd. De reden voor deze aanwijzing is de eigenschap van de genoemde stoffen om gemakkelijk vloeibaar te worden onder druk. Normaal gesproken worden ze direct aan de transportband verwijderd en verder verwerkt.

Butaan en propaan worden gebruikt voor het maken van brandstoffen voor kampeer fornuizen. In een paar deposito’s maakt het felbegeerde edelgashelium deel uit van aardgas. Daarnaast zijn er bronnen waarvan het aardgas niet alleen de koolwaterstoffen bevat, maar ook grotere hoeveelheden waterstofsulfide en koolstofdioxide.  Weten welke brandstoffen er voornamelijk bij onderneming in gebruik wordt genomen? Kijk hier beste-energievergelijker.com/zakelijke-energie/.

Het is een mengsel dat wordt aangeduid als zuur gas en vereist een speciale behandeling. Meer informatie is te vinden in onze infobox “Hoe wordt aardgas getransporteerd?”.

Soorten Aardgas

Het methaangehalte bepaalt of het aardgas wordt aangeduid als hoogcalorisch gas (H-gas) of laagcalorisch gas (L-gas). H-gas is energieker en bestaat voor 87 tot 99 procent uit methaan. De meeste afzettingen van dit gas zijn te vinden in de Noordzee en in Rusland. Tussen 80 en 87 procent van methaan bevat L-gas, dat bijvoorbeeld in Groningen wordt gewonnen. Het bevat grotere hoeveelheden stikstof en koolstofdioxide.

Vanwege de lagere energie-inhoud bereikt L-gas lagere prijzen dan H-gas. De calorische waarde van hoogcalorisch gas, dwz de energie die het gas bevat, ligt tussen tien en twaalf kilowattuur per kubieke meter. Dat van L-gas komt tussen acht en tien kilowattuur.

Hoe Ontstaat Aardgas?

Miljoenen jaren geleden werden dode micro-organismen zoals algen of plankton op de oceaanbodem afgezet. Deze werden vervolgens geleidelijk bedekt door lagen aarde en gesteente. De organische componenten werden in de loop van de tijd getransformeerd in kleine gasvormige koolwaterstoffen zonder zuurstof en onder grote druk.

Het was voornamelijk methaan, de eenvoudigste koolwaterstof. Na de vorming ervan begon aardgas geleidelijk omhoog te migreren naar de poreuze lagen. Het werd gestopt door ondoordringbare lagen, waaronder de afzettingen zich vormden.

Conventioneel Productie Manier Van Aardgas

Conventionele afzettingen worden ontdekt en ontwikkeld met hoge kosten, zoals seismische metingen en verkennend boren. In de meeste gevallen liggen de afzettingen ver beneden het aardoppervlak. Het aardgas hoopt zich op, bijvoorbeeld, onder ondoordringbare lagen, zogenaamde aardgas vallen, die enkele honderden tot duizend voet diep kunnen zijn. Olie en aardgas zijn in toenemende mate aanwezig in deze afzettingen.

Voor de productie zal in de loop van de dag een boorplek worden opgezet, waarvan het boorgat zal worden gestabiliseerd met buizen en cement. Een zogenaamde stijgbuis wordt in de eerder geboorde schacht gebracht, die zich uitstrekt tot vlak voor de natuurlijke gas afzetting. Aan het einde van deze buis worden explosieven bevestigd.

Ze openen de toegang tot het gasreservoir en laten het opgesloten gas ontsnappen uit de stijgbuis. In de loop van de tijd worden er verschillende afsluitinrichtingen gevonden en een klep wordt ook ondergronds gebruikt om de stroom te regelen. Het grootste deel van het gas kan worden verkregen door de goede stromingseigenschappen en reservoirdruk. Dan is extra boren of de installatie van compressoren nodig om verder gas te bevorderen.

Onconventionele Productie Manier Van Aardgas

Een van de onconventionele voorvallen van aardgas is het zogenaamde strakke gas, dat zich afzet in kleine poriën in de zandsteen. Een van de krappe gassen: het schaliegas of schaliegas, dat wordt opgeslagen in kleilagen.

Aardgas is hier nog moeilijker te bereiken. Het bevindt zich voor het grootste deel niet in de poriën, maar is bevestigd aan het oppervlak van de gesteentedeeltjes. Kolenlagen behoren ook tot de onconventionele gebeurtenissen. De steenkool genaamd coalbed methaan wordt op kolen gestort.

Terwijl methaan met kolen wordt geproduceerd op een vergelijkbare manier als conventionele afzettingen, vereisen strak gas en schaliegas. Dit wordt geboord tot een diepte van maximaal vijf kilometer, en vervolgens horizontaal in de rotslaag waarin het gas zich bevindt. Een mengsel van water, zand en chemicaliën wordt onder hoge druk horizontaal in de rotslaag geperst. De hoge druk breekt de rots, waardoor het gas kan ontsnappen. Het zand en de chemicaliën zorgen ervoor dat de resulterende breuken en scheuren open blijven.


Spread the love

About the author