Hoe Zijn Creditcards Opgebouwd?

Spread the love

Hoewel er verschillende soorten creditcards zijn, hebben alle creditcards dezelfde structuur. Ze bevatten bepaalde informatie waarvan een deel zichtbaar is, het andere deel is niet zichtbaar.

Het formaat van een creditcard wordt een creditcardformaat genoemd en is identiek aan dat van een bankpas, een ziekteverzekeringskaart of een rijbewijs. De overeenkomstige internationale norm is ISO / IEC 7810 en definieert identiteitsdocumenten. De creditcard heeft het formaat ID-1 met de afmetingen 85,60 mm x 53,98 mm. Wil je meer weten over creditcards? Neem eens een kijkje op de website https://spaarbuidel.nl/creditcard/.

De Functies En Info Van De Creditcard

Voorkant Gegevens

  • het kaartnummer van de creditcard , die altijd uit 16 cijfers bestaat, behalve American Express-kaarten (15 cijfers)
  • de Bank Identification Number (BIN) -code van de uitgever van de creditcard, in kleine letters gedrukt onder de eerste vier cijfers van het creditcardnummer
  • de uitgiftemaand van de creditcard, met het label VALID FROM en vervolgens maand en jaar in twee cijfers elk
  • De geldigheidsperiode van de creditcard, met het label TOT EIND, evenals de uitgiftemaand, die twee cijfers per maand en per jaar heeft
  • de naam van de creditcardhouder

VISA, MasterCard of American Express creditcard, afhankelijk van het creditcardbedrijf. Er zijn andere kaartmaatschappijen, maar dit zijn de drie creditcardbedrijven die het vaakst in Nederland worden vertegenwoordigd. Met VISA en MasterCard kunt u ook in veel winkels en winkels betalen, met AMEX (American Express) is dit minder vaak mogelijk.

Achterkant Gegevens

  • Op de achterkant bevindt zich de magneetstrip van de kaart waarop de controlecijfers CVC1 en CVV2 niet zichtbaar zijn opgeslagen,
  • de handgeschreven handtekening die vóór gebruik moet worden gemaakt, zodat de kaart überhaupt kan worden gebruikt of de bijbehorende geldigheid heeft; het CVC , of creditcard verificatienummer.
  • Gegevens van de uitgever van de creditcard, zoals het servicenummer in geval van kaartverlies (dat misschien het beste ergens voor verlies wordt afgeschreven) en het adres van de creditcardmaatschappij
  • Verdere informatie die wordt afgedrukt door de uitgever van de creditcard en die nogal kan verschillen afhankelijk van het type kaart, de belangrijkste creditcard of creditcard in de vooruitbetaalde procedure (creditcard op kredietbasis, ook bekend als prepaid-creditcard).

Bestaan Er Ook Onzichtbare Creditcard Gegevens?

Als de creditcard een pincode heeft, kunt u ook contant geld krijgen op de kaart bij verkoopautomaten. De PIN wordt om veiligheidsredenen niet op de kaart opgeslagen, maar wordt online aangevraagd.

Welke Gegevens Op De Creditcard Zijn Essentieel?

Betaling op internet vereist het creditcardverificatienummer, de CVC. Dit zijn altijd drie cijfers en staan ​​op de achterkant van de creditcard.

Voor het opnemen van geld op de machine is de PIN-code, het geheime nummer, nodig. De pincode wordt nergens aangegeven op de creditcard, maar werd per post verstuurd van de uitgever van de creditcard naar de houder van de creditcard.

Voor betalingen in winkels moet de handtekening op de achterkant van de creditcard in de daarvoor bestemde ruimte worden geplaatst voordat de creditcard voor het eerst wordt gebruikt.


Spread the love

About the author